2. Edycja Food Show „GreckaPanorama” została zorganizowana w dniach 2 – 3 grudnia 2017 roku przez North Events na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jest ona kontynuacją1. bardzo udanej imprezy „Greek Food Show 2016”prezentującej konsumentom greckie produkty i turystykę.

Targi zostały zorganizowane równolegle ze spotkaniami biznesowymi B2B, które odbyły się w dniu 1 grudnia 2017 w hotelu „Bellotto”. Targi odwiedziło ponad 7.000 osób, a spotkań B2B pomiędzy greckimi eksporterami a polskimi importerami żywności i ludźmi z tej branży,odbyło się ponad 150. Zostały rozdane materiały informacyjnei próbki produktów.

Imprezę B2B otworzył Ambasador Grecji w Warszawie pan Evangelos Tsaousis, a podczas jej trwania Sekretarz Generalny ZarząduPanhelleńskiego Stowarzyszenia Przetwórców – Standaryzatorów – Eksporterów Oliwek Stołowych(PEMETE) pan Ch. Siouras, zaprezentował kampanię „Olive You”. W przerwie pomiędzy spotkaniami gościemieli okazję skorzystać z bufetu (finger food) i skosztować europejskich odmian oliwek.

//]]>